Dageraad (Hannie Rouweler)

img_3655

 

In de dageraad ligt het geheim

niet meer verborgen in de dauw
op het gras. Een lichtstraal boven bomen.
Een klank breekt een schaal. Muziek.

Tussen hoge varens het glinsteren
van zilver.
Een dwarsfluit kleeft aan de lippen
van een dansend kind dat gul met klanken
strooit van een lied. Ik herken de melodie
maar ben de woorden vergeten.

In de mistlaag vlak boven de grond
dwarrelt een ongrijpbaar alfabet,
de letters zoeken een woord, een beeld
dat past in de lege plekken van het huis
waarin ik woonde. De stem van mijn vader
ebt weg over vijvers. De leegte zoekt verder.

(Openingsgedicht uit de nieuwe dichtbundel “Dageraad”, oktober 2016/Demer Uitgeverij)

Geplaatst in Hannie Rouweler | Tags: , | Een reactie plaatsen

Opdracht (Jean Pierre Rawie)

Het lijkt maar weinig wat ik zag
op deze najaarsmiddag.
Ik liep wat doelloos door de stad
omdat ik niets om handen had,

en heb in een plantsoen gezien
een meisje van een jaar of tien
dat bladeren tezamen bond
die zij onder bomen vond.

Misschien dat het een opdracht was,
een herfststukje voor in de klas,
maar zij droeg alles voor zich heen
als Birnam Wood naar Dunsinane.*)

Het was alsof, terwijl ik keek
de tijd weer omgekeerd verstreek,
en of ik, zonder spijt of schuld,
een kinderhart is zo gevuld,

daar zelf iets aan het zoeken was
waar ik, een leven later pas,
van weet dat het onmisbaar is
nu ik het mis.

(Bron: Geleende tijd/Bert Bakker)

Geplaatst in Jean Pierre Rawie | Tags: , | Een reactie plaatsen

ERG EENZAAM OOK (Bart Moeyaert)

erg-eenzaam-ook

 

Met roven heeft hij het niet nauw genomen,

en eerlijk is het bijgevolg nog nooit gegaan.

Van haar heeft hij het hart gestolen, zijn ogen

heeft hij blind gemaakt, en nu heeft hij besloten

om zijn dromen te geloven, nu deelt hij niets meer,

ook niet het licht waarin hij staat.

Hij neemt alleen, hij neemt bijvoorbeeld aan

dat wij voor hem gaan knielen, het liefste nog

op onze ziel, maar wij zijn goed in schijn

en blijven van onszelf, al buigen we nog dieper

dan hij vraagt en vegen we de grond waarop hij loopt

met onze haren, we delven tegelijk zijn koninkrijk,

het is erg koud daar, erg benauwd, erg vuil,

maar hij zal blij zijn in zijn kuil.

 

 

 
Dit gedicht werd geschreven voor ‘Lyrisch van Rembrandt’, een project van Poetry International. Twintig dichters werd gevraagd een gedicht te maken bij een schilderij van Rembrandt. Moeyaert koos voor ‘Jozef vertelt zijn dromen’ (fragment van dit schilderij ter illustratie).

(Bron: Mijn tweede stem, Gedichten uitgezocht en toegelicht door Guido Lauwaert/Knack poëzie)

Geplaatst in Bart Moeyaert | Tags: , | 1 reactie

Kwatongen (François Vermeulen)

 

 

de triomf
van bladgoud
op gezwollen tekst

baldadige woorden
roffelen
het oor verdovend

nimmer sterft
de klank op de tong
het stopt contact

met eenparigheid
vult verdriet
het jewelste

 

 

Met dank aan de auteur voor de toestemming!
(Bron: Rafels/Eigen-Zinnige uitgave)

Geplaatst in François Vermeulen | Tags: , | Een reactie plaatsen

herfstweer (Staf de Wilde)

zou je niet het bos
in gaan nu de bomen
druisen alsof ze paarden
zijn die al dravend
worden geroskamd

je houdt van de geluiden
de aarde is een huis
dat lawaaierig wordt
schoongemaakt

meiden kletteren met
emmers, een knecht
breekt een bezem af

zou je niet het bos
in gaan nu de bomen
met hun haren zwieren
als dronken danseressen

je wilt het waaien horen
dat meer dan vredig
ruisen is, een woede
in de sferen en regen
die neerslaat als een
machteloze vuist

juist nu heb je de bomen
lief, nu ze rusteloos druisen
alsof ze drummen gelijk
paarden in een brandende stal

en hoor de winden fluiten
terwijl er takken breken
en hoor de schuivende geluiden
van bladeren in hun val

(Bron: haanse gedichten/Uitgeverij Het Punt)

Geplaatst in Staf de Wilde | Tags: , | Een reactie plaatsen

De laetste zwaluw (Karel Lodewijk Ledeganck)

October strooit, by wind en vlagen,
De gele blaedren langs den grond;
Reeds koud en huivrig zyn de dagen,
En vliegt gy, Zwaluw! hier nog rond?
o Vlugt, geliefde! vlugt dees streken,
Door al uw zustren reeds ontweken;
Zet u in betere oorden neêr,
De lente is hier al lang verdwenen,
De lieve zomer ook is henen,
Hier zyn geen schoone dagen meer!

Geliefde, vlugt! geen voedzaem koren
Staet hier meer op het dorre land;
Waer ’t ryk en vruchtbaer was te voren,
Vindt gy thans niets dan stuivend zand;
Geen plekje gronds bleef uitgezonderd,
’t Is alles naekt en bloot geplonderd;
Het woud zelfs schudt zyn hulsel neêr.
Blyf in dit oord niet langer zwerven,
Of ligt zult ge er aen honger sterven; –
Hier is op ’t veld geen voedsel meer!

Vlieg heen! men vindt hier op den akker
Geen vogel meer die zingen wil,
Niets schynt er levendig, niets wakker,
Maer alles is er dood en stil.
Alleen, op boomen hooggewassen
Zit eenzaem soms een raef te krassen;
Alleen, by ’t windrig, buijig weêr,
Hoort men van verre een jagtroer knallen,
Of ’t rundvee loeijen op de stallen; –
Hier is op ’t veld geen vreugde meer!

Vlugt, lieve! want nog luttel weken,
En dan zal ’t hier zoo yslyk zyn!
Dan maekt de winter deze streken
Zoo naer, zoo doodsch als een woestyn.
Dan klemt de vorst met yzren handen
De stroomende rivier in banden;
Dan stort de scherpe hagel neêr,
Dan zal de sneeuw natuer bedekken,
En haer tot rouwgewaed verstrekken;
Dan is hier niets dan weedom meer!

Gy hoort wat plagen, welke rampen
Zich hechten aen deez’ ruwen grond;
Hoe alles met den dood zal kampen,
En vliegt gy, Zwaluw! hier nog rond?
o Vlugt, geliefde! vlugt dees streken
Door al uw zustren reeds ontweken;
Zet u in betere oorden neêr;
En als de winter is verdreven,
En als de schepping zal herleven,
Breng, lieve! dan de lente ons weêr!

1828

(Bron: Bloemen mijner lente, via DBNL)

Geplaatst in Karel Lodewijk Ledeganck, Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Zonnige septembermorgen (H. Marsman)

De zomer en de late rozen
zijn zacht ontblaadrend uitgebloeid;
het bloedend vuur, het heete blozen
tot oud octobergoud vergloeid.

de groene vlammen van de boomen
– bestorven bruin en wingerdrood –
zijn van hun donkre drift benomen
o dag, o droom van blauw en goud!

het licht hangt in de honigraten
den vensters als een vochtig vlies
en morgenzon in de gelaten
waarin bij nacht de droefheid wies.

o zijden zonlicht, zacht kristal
hoe onbeschrijflijk mild en edel
verzilvert gij het smal ravijn
der huizen en de ranke schreden

der meisjes langs den waterval
en langs de gracht en op de bruggen
die teer gebogen ruggen
welven over het fulpen waterdal;

de kindren vangen met hun handen
de zachte speren; en hun mond
vangt het geluk met open tanden
van dauw en vochte morgenstond.

o witte wel, o waterval
omhuiverd door die vroege tent
van hemelsblauw, o firmament
dat koel en diep doorschijnend is;

genees mijn hart dat in den zomer
zoo ruw en rood gehavend werd;
genees het in het klare stroomen
voordat het droef en avond wordt.

(Bron: Verzamelde gedichten/Astoria Uitgeverij)

Geplaatst in Hendrik Marsman | Tags: , | 3 reacties

Aria I (Bettina Wöhrmann)

                                    für J.S. Bach

 

Die erste Stimme des Morgens

(die Angst ein Tropfen Regen

der unruhige Schlaf eines Kindes

das erste A Anna Magdalena)

schnitt der Stille die Adern auf

Was dann hereinströmte

durchs geöffnete Fenster

rührte an den schlafenden Körper

der Gambe weckte das Cembalo

Ein Klang wie aus Glas

als sei das Herz

des Morgensterns zersprungen

schwebte über dem Platz –

bis zum Holpern des ersten Wagens

auf dem Kopfsteinpflaster

 

 

(Bron:Weiss Biel/Tikkun)

Geplaatst in Bettina Wöhrmann, Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen