IJstijd (Bart Chabot)

Die avond vertrok een auto
richting snelweg
en de honden blaften niet

het dashbordvak was leeg
op een kaart van west-europa na
een pak tissues
een aangebroken rol pepermunt
er woedde koude
oorlog in mijn hoofd

we reden zwaar weer tegemoet
tegenliggers voerden groot
licht in de verte

wij naderden
de interzone
niemandsland

het grensgebied

(Bron: Greatest Hits/Nijgh & Van Ditmar)

Geplaatst in Bart Chabot | Tags: , | Een reactie plaatsen

Een vage hoop misschien (Stijn Vranken)

Als door een droom die zich
van schedelkant heeft vergist
drijf ik mijn lichaam door de mist.

Ik probeer de dingen te tellen
maar dat lukt me niet, het licht
verdampt, de dingen zijn

de dingen niet meer, zelfs de tijd
valt uit elkaar. Alles voelt alsof
niets ons nog wacht.

Wie?

Ik probeer mezelf te tellen, maar
dat lukt me niet, alles is één, ondeelbaar,
een vage hoop misschien

toch nog ergens heen te gaan.

(Bron: Maak plaats van mij/De Bezige Bij)

Geplaatst in Stijn Vranken | Tags: | Een reactie plaatsen

Ik wil naar mijn ontroering varen (Bert Deben)

Ik wil naar mijn ontroering varen
een schip gevuld met tederheid
de wroeging en het dolen kwijt
en wijs geworden met de jaren

zo wil ik naar de einder staren
waardoor ik dan de drang vermijd
naar passie en gelegenheid
ik wend mijn steven tot bedaren

en zeil mijn schip de kaap voorbij
mijn jacht, mijn tocht door idealen
door zeeën van verleden tijd
doorheen gedichten en verhalen

na stormen en veel averij
verlang ik naar geborgenheid.

(Bron: bertdeben.blogspot.be)

Geplaatst in Bert Deben | Tags: , | 2 reacties

TORONTO TWO (Brian Tucker Zimmerman)

not so bad in the morning
I’m not going to make any promises
like I’d like to
come back
and celebrate everybody’s birthday
and I’m not saying I love it
(like those coffee mugs
with their red hearts
in the shop windows of Queen Street)

but up here on Maple Court
under the trees
far from the busy street
and the slop scramble shuffle
of money buggers
it’s not so bad

especially when the sun
shines down thru the trees
and the breeze
bounces the leaves

September 9, 2005

(Bron: http://www.tuckerzimmerman.org/ontario-poems)

Geplaatst in Brian Tucker Zimmerman | Tags: , | Een reactie plaatsen

14 november 2015 : il est cinq heures, Paris n’ a pas dormi (Willie Verhegghe)

‘Il est cinq heures, Paris s’ éveille’:
hoe is Jacques Dutronc vanmorgen ontwaakt,
vraag ik me af, zal hij de doodse stilte
van het anders zo bruisend Parijs in de rauwe reutel
van uitgestorven Kalasjnikov-schoten hebben gehoord ?

‘Les traversés sont écrasés, les amoureux sont fatigués’:
de stad van de liefde en het licht geeuwt geschokt
duizend sneeuwwitte lakens bloedrood,
een verdwaasde minnaar verlaat de kamer waarin
hij de voorbije gruwel heeft zien wakker worden.

‘Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés’:
waanzin drijft als een grijze brij op het water van de Seine,
in het Louvre pinkt de Mona Lisa een traan weg en
in het duistere Panthéon richt Jean Jaurès
zich geschokt op in zijn graf.

Le théâtre Bataclan, Boulevard Voltaire:
Mozart begeleidt op de tonen van zijn Requiem
de rockband Eagles of Death Metal van het podium
dat als een katafalk van tristesse uit de ochtend oprijst.
Il est cinq heures, Paris n’ a pas dormi.

(Bron: Poëziecentrum Gent Website, Facebook)

Geplaatst in Willie Verhegghe | Tags: , | 3 reacties

Kentering (Truus Gerhardt)

De oogst is lang geborgen: op ‘t beroofde
land ligt grauw de treurnis om vervlogen zomer.
Een dunne regen druilt uit de uitgedoofde
lucht afwezig neer. Droefgeestig droomen
verloren hoeven onder stervend loover
en somber staren in de natte tuinen
de donkre dahlia’s: de laatste kleuren dooven.
Eenzelvig momplend dwaalt door de olmenkruinen
een moede wind, die langzaam ze ontbladert….
Reeds trekken ‘s nachts de wilde ganzen over:
De zorgelooze dagen zijn voorbij: De winter nadert.

(Bron: Laagland/P.N. Kampen & Zoon N.V.)

Geplaatst in Truus Gerhardt | Tags: , , | 1 reactie

Wenn nur ein Traum das Leben ist…. (Athonie Donker)

                                                                                  Voor den Noorman

Het werd mijn droom in ‘s werelds kring
volkomen zorgeloos
een schelp te zijn, een suizend vuur,
een rank, een wilde roos.

onkundig van geluk en leed,
van plan en overleg,
het stuifmeel dat de wind verwoei,
lichtzinnig langs den weg,

een vlinder op een lelieblad,
de vleugels bijna dicht
en trillende een oogwenk eer
zij opgaan in het licht,

Een dauwdrop en een sneeuwkristal,
een smettelooze wolk,
een zonnestraal zoo flitsend als
een wit geslepen dolk,

een vogel en een varen en
een held’re beek in ‘t woud,
in het rivierbed een nog on-
gewonnen korrel goud,

de wierook en de myrrhe, en
het ruischend requiem,
doch schuldeloos en onbevreesd,
de lout’re, pure stem —

Alleen een mensch droomt zoo vergeefs,
ontwaakt zoo moedeloos,
een vreemdeling voor schelp en vuur
en rank en wilde roos.

(Bron: Grenzen/Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande. Opgenomen in: Nieuwste Dichtkunst/De Uilenreeks No. 1, Bigot en Van Rossum N.V.)

Geplaatst in Anthonie Donker | Tags: , , | 1 reactie

Schoonselhof (Christine Van den Hove)

Bij gebrek aan volk
Ben ik de stoet
De eerste en de laatste rij
En alles wat daartussen is

Wij lopen langzaam
Over harde paden

Waar we stil houden
Is geen kuil meer
Geen rozen geen aarde
Om erin te gooien

Klimop omarmt jouw steen
Aan de blaadjes tellen we de jaren

(Bron: christinevandenhove.wordpress.com)

Met een oprecht dank-je-wel aan Christine voor haar toestemming

Geplaatst in Christine Van den Hove | Tags: , , , , , | 1 reactie